Značaj kontinuiranog vaspitanja

U okviru Dečije nedelje u osnovnoj školi “Dositej Obradović” u Vranju prikazan je dokumentarni film „Značaj kontinuiranog vaspitanja“

Ove godine, Dečija nedelja obeležava značajan jubilej, 30 godina Konvencije Ujedinjenih nacija (UN) o pravima deteta, najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti ljudskih prava koji se tiče deteta, kao i najšire prihvaćenog pravnog instrumenta za zaštitu ljudskih prava.

Tim povodom Centar za društvene integracije prikazao je dokumentarni film “Značaj kontinuiranog vaspitanja” koji je snimljen u okviru projekta “Dodatna edukativna podrška deci romske nacionalnosti”. Na ovaj način želimo da ukažemo na značaj kontinuiranog vaspitanja i uključenost sve dece u obrazovni sistem, poručuju iz Centra za društvene integracije. 

Dokumentarni film oslikava desetomesečni rad u okviru radionica kojie smo realizovali sa decom iz ove škole. Pored dece romske nacionalnosti radionicama su prisustvovala I deca iz opšte populacije. Sagovornici u filmu su stručni saradnici I edukatori koji su radili sa decom I roditeljima u cilju podizanja svesti o značaju ove teme.

Pre samog emitovanja filma prisutnima se obratila Anita Stojanović, koordinator projekta i izraziti zahvalnost svoj deci, roditeljima i prosvetnim radnicima , kao i menadžmentu škole na učešću u realizaciji projekta.  Ponosni smo na ostvarene projektne ciljeve, na decu koja su sa zadovoljstvom i radošću uzela aktivno učešće na radionicama, na ceo tim koji je na kreativan i inovativan način decu vodio do sticanja novih saznanja.

Projekat je realizovan u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti-Swiss PRO” koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *