O nama

Infoaktivist je osnovan 2017. godine kao odgovor na potrebu koju su aktivisti Organizacije za razvoj i demokdatiju Bujanovac uočili a odnosi se na medijsku prezentaciju rada organizacija civilnog društva, neformalnih grupa, pojedinaca ali i donatora.

Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac

Infoaktivist

Karađorđa Petrovića lam d/14

17520 Bujanovac

Telefon: 017 653 846

Mobilni telefon redakcije: 060 3434 618

mail: infoaktivist@gmail.com