Radionica u Bujanovcu iz oblasti reproduktivnog i seksualnog zdravlja

Projekat se tiče reproduktivnog zdravlja mladih Romkinja, sa ciljem da se edukuju, osnaže i nauče da pravilno planiraju porodicu.. Pored podizanja nivoa informisanosti, pristupa zdravstvenoj zaštiti, edukativnim materijalima i kontraceptivnim sredstvima, projekat podrazumeva i kontinuiranu aktivnost i ovih 50 učesnika i učesnica radionica koji će biti podrška svojim vršnjacima u romskim zajednicama i pružati im svu neophodnu pomoć i informacije od značaja za seksualno, reproduktivno zdravlje i prava koja im pripadaju”, izjavila je danas Jelena Urošević, kooridinator projekta

Continue reading

Projekat “Zdravlje za sve“, finansiran od strane Kabineta Ministra bez portfelja, zaduženog za unapredjenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Srbije

Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac otpočela je projekat “Zdravlje za sve“, finansiran od strane Kabineta Ministra bez portfelja, zaduženog za unapredjenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Srbije. Cilj projekta je da se  unapredi položaj višestruko marginalizovanih žena iz opštine Bujanovac kroz ostvarenje prava na zdravstvenu zaštitu, naročito deo koji se odnosi na reproduktivno zdravlje.

Continue reading

Raspisan konkurs Koordinacionog tela za privrednike iz Preševa, Bujanovca i Medvedje

Predviđena je raspodela ukupno 40 miliona dinara, što je za 10 miliona više nego prošle godine. Opredeljenim sredstvima predviđeno je sufinansiranje projekata preduzetnika i malih privrednih društava koji imaju tendenciju rasta i novog zapošljavanja.

Cilj konkursa je finansiranje nabavke opreme i mašina za privredne subjekte koji ispunjavaju uslove ovog konkursa.

Služba Koordinacionog tela će sufinansirati do 70% (neto) troškova (bez poreza na dodatu vrednost) nabavke.

Continue reading