„Forum medija, vlasti i OCD“ 24. novembra u Sali Načelstva u Vranju

U organizaciji Udruženja SPA iz Vranjske banje u Načelstvu grada Vranja će 24. novembra, u 12 časova, u okviru projekta „Uspostavljanje regionalne saradnje medija, predstavnika vlasti i OCD i promovisanje demokratskih vrednosti“ biti održan „Forum medija, vlasti i OCD“.„Uspostavljanje regionalne saradnje medija,predstavnika vlasti  i promovisanje demokratskih vrednosti“ biti održan „Forum medija, vlasti i OCD

Continue reading

ANALIZA STANJA POLOŽAJA ROMA NA TRŽIŠTU RADA U GRADU VRANJU I OPŠTINI VRANJSKA BANJA

Centar za aktivizam Vranje, je u okviru programa Nemačke razvojne sradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava društveni dijalog, uradio analizu koja detaljno objašnjava uzroke i posledice diskriminacije Roma na tržištu rada, kako u nacionalnoj službi za zapošljavanje, tako i na slobodnom tržištu.

Continue reading