Udruženje građana „SPA“ “Promocija Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja na jugu Srbije“

Udruženje građana „SPA“

Vranjska Banja

Saopštenje za medije

Udruženje građana „SPA“, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, realizuje projekat “Promocija Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja na jugu Srbije“

Iako je „Zakon o dostupnosti informacijama od javnog značaja“ donet 2004. u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa nije došlo do veće implementacije istog. Razlog  leži u nedovoljnoj obaveštenosti građana o mogućnostima koje ovaj Zakon pruža, kao i o nedovoljnoj edukovanosti novinara i državnih službenika o mehanizmima predviđenim  ovim Zakonom.

Cilj projekta je promocija ovog Zakona i edukacija novinara i državnih službenika, kao i građana opština Bujanovac, Preševo i Medveđa o mogućnostima koje Zakon pruža, u cilju sprečavanja korupcije i zaštite ljudskih prava. Upoznavanjem i implementacijom ovog Zakona građani će vratiti poverenje u rad institucija na lokalnom i republičkom nivou, zaštititi svoja prava, dok će se istovremeno poboljšati međunacionalni odnosi.

Sloboda pristupa informacijama od javnog značaja predstavlja jedan od indikatora demokratizacije društva i preduslov za ostvarivanje drugih ljudskih prava kao što su sloboda medija, sloboda mišljenja i pravo na učešće u vršenju javnih poslova. Slobodan pristup informacijama predstavlja i efikasno sredstvo nadzora rada organa javne vlasti i sredstvo za podizanje nivoa njihove odgovornosti prema građanima. Posredstvom slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja podstiče se i veće učešće građana u političkim procesima i uspostavlja značajan mehanizam u suzbijanju korupcije.

Sa druge strane, korupcija, osim svojih nosećih problema koje produkuje u ostalim delovima Srbije, ima svoje specifičnosti u multietničkim sredinama kakve su opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa. U ovim opštinama korupcija se direktno odnosi na stvaranje međunacionalnog (ne)poverenja i relikt je nedemokratskih vladavina u prošlosti, gde su se određena ljudska prava ostvarivala podmićivanjem. Tako je korupcija uticala na katastrofalan procenat nepoverenja u rad institucija, a danas se zadržala i poprimila dodatni oblik nepoverenja u rad lokalnih samouprava, naročito pripadnika srpskog etnosa u opštinama u kojima su na vlasti pripadnici albanskog etnosa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *