Opština koja podržava žensko preduzetništvo Vladičinom Hanu 5.000.000 dinara za projekat „Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva“

Promene ekonomskih prilika na jugu Srbije poslednjih 20-tak godina u velikoj meri su se odrazila na rodni režim,kao specifičan, društveno uslovljen model odnosa između polova. Analizirajući razvoj i propadanje privrede u Pčinjskom regionu može se pratiti promena u položaju žene koja je prešla jedan dugačak put, da bi se po pitanju ostvarivanja pojedinih prava vratila na početak. Opšti indikator ranjivosti ove grupe je ekonomska zavisnost, nezaposlenost rodni stereotipi u društvui snažan socijalni pritisak.

Vidljivo je da se u okviru ovakvih podsticaja ženskog preduzetništva na jugu Srbije zanemarila komponenta „visokotehnološko inovacionog preduzetništva“ .

Sa druge strane, IT tržište je jedno od retkih tržišta koje uvek ima mogućnost zapošljavanja. Međutim, IT tržište i to ne samo na jugu Srbije ima pridev muškog tržišta, imajući u vidu mali broj zaposlenih žena.

Infoaktivist iz Bujanovca je ispitao 20 firmi iz Vladičinog Hana u vezi usluga  izrade i održavanja web prezentacija. 100% njih usluge izrade web sajtova poverilo je poverava kompanijama iz Beograda i drugih razvijenih gradova, koje naplaćuju svoje usluge po cenama koje su prevelike za lokalne uslove. Na pitanje zbog čega je to tako 42% je odgovorilo da im je bila potrebna firma kojoj bi novac prebacili (a ne da plaćanje bude realizovano na osnovu Ugovora o delu sa pojedincem) i da u Vladičinom Hanu takve firme nije bilo.

Projekat „Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva“doprineće da žene pokrenu svoje sopstvene biznise i ubrzaju proces samozapošljavanja, a zatim i jačanje preduzetničke kulture, ali i direktno motivisanje žena za vođenje biznisa.

Projekat će, osim što će uticati na ekonomski razvoj opštine, unaprediti i položaj žena u ovoj opštini i na taj način ojačati demokratski potencijal same opštine.

Projekat će motivaciono delovati na srednjoškolke u procesu daljeg odlučivanja prilikom odabira zanimanja.

Rukovodstvo opštine Vladičin Han poslednjih tri-četiri godine intenzivno radi na razvoju malih i srednjih preduzeća, jer su ona, kako su tamo procenili, ključan faktor razvoja i ekonomskog jačanja.

Tom logikom se došlo do projekta „Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva“ koji opština zajedno realizuje sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Važno je napomenuti da je u opštini Vladičin Han , u poslednje tri godine, otvoreno više od 700 radnih mesta, a sama opština je otvorena za inovativne programe, a pre svega za jačanje ženskog preduzetništva.

 Upoređujući ostale opštine Pčinjskog okruga, možemo reći da je ova opština primer dobre prakse za ostale opštine u Pčinjskom okrugu i da svojim radom inicira slične projekte u regionu.

-I ovaj projekt je deo domaćinskog upravljanja u ovoj opštini, koji će, kao i svi dosadašnji, doprineti da Vladičin Han uskoro izađe iz društva najnerazvijenijih opština Republike Srbije – kaže Vladimir Kostić, zamenik predsednika opštine.

Na konferenciji za novinare organizovanoj na početku realizacije ovog projekta, Kostić je takođe rekao da su sadašnje preduzetnice i one koje će to sutra biti, potencijal na koji ta lokalna samouprava ozbiljno računa.

Dragana Belenzada, direktorka Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga,   je precizirala da je projekt namenjen nezaposlenim ženama, ali i onima koje su vlasnice mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnice.

Novac za realizaciju ovog projekta u iznosu od 5.000.000 dinara, opština Vladičin Han dobila je među prvih devet gradova i opština u Srbiji, preko konkursa Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.