Konkurs u oblasti otvorenih podataka

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, poziva zainteresovane organizacije civilnog društva, medije i državne visokoškolske ustanove da se prijave na Konkurs u oblasti otvorenih podataka.

Konkurs se sprovodi u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“, koji podržava Svetska banka, Fond za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Cilj konkursa je doprinos izgradnji ekosistema otvorenih podataka u Srbiji, kroz podsticanje korišćenja otvorenih podataka javnih institucija, promociju različitih primena i koristi otvorenih podataka, kao i izgradnju kapaciteta različitih ciljnih grupa za obradu i kreativnu upotrebu otvorenih podataka.

Konkurs predviđa podršku projektima koji bi doprineli jednoj od tri različite oblasti:

1)    Ponovna upotreba otvorenih podataka

2)    Izgradnja zajednice i promocija

3)    Izgradnja kapaciteta za upotrebu otvorenih podataka (obuke)

Krajnji rok za dostavu prijava je 30. septembar 2018. godine, do ponoći, a prijave se podnose elektronski na adresu grants.rs@undp.org.

Za pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti isključivo elektronskim putem na grants.rs@undp.org do 28. septembra 2018. godine, do 17 časova.

Preuzmite PRAVILA KONKURSA I SMERNICE.

Preuzmite FORMULAR PREDLOGA PROJEKTA.

Preuzmite TABELARNI BUDŽET.

Preuzmite NARATIVNI BUDŽET – DODATNA OBJAŠNJENJA.

Preuzmite UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE BUDŽETA.

OVDE možete preuzeti ceo paket gorenavedenih dokumenata.

Leave a Reply

Your email address will not be published.