Poziv novinarima/kama da učestvuju u Programu “Puls Evrope-medijske posete EU”, ORD Bujanovac pruža besplatnu tehničku pomoć prilikom apliciranja

Projekat „Puls Evrope – medijske posete EU” poziva novinare i novinarke domaćih medija da se prijave za učešće i izveštavaju o temama koje približavaju građanima/kama primere dobre evropske prakse, kao i sam proces evropskih integracija. Poziv je otvoren za sve medije u Srbiji (elektronske, štampane i internet) koji poštuju Etički kodeks novinara i profesionalne standarde.

Projekat čija je osnovna aktivnost organizacija višednevnih putovanja u zemlje-članice EU za novinare/ke sprovodi izmenjeni plan aktivnosti, zbog pandemije Covid-19 i trenutnog ograničenja putovanja po Evropi. To podrazumeva da novinari rade na onlajn osnovama (Zoom sastanci) i prave svoje medijske priloge. Kada budu ukinute restrikcije za putovanja, oni novinari koji su radili na taj način stiču pravo na medijsku posetu (prosečno trajanje 4-5 dana) istoj zemlji EU koju su odabrali za onlajn prilog.

Kako se prijaviti? Sve što je potrebno za prijavu je predlog teme i zemlje EU u kojoj se tema obrađuje. Prijave razmatra nezavisni odbor za selekciju. Projekat obezbeđuje tehničku podršku za organizaciju Zoom sastanaka, radionice o izvorima informisanja o EU, kao i individualni mentoring ukoliko je potrebno. U fazi putovanja, projekat pokriva sve troškove i obezbeđuje logističku podršku.

Prijavni formular je dostupan na sledećem linku https://drive.google.com/file/d/1hLit4wZAyM6H4jA6egnd1X1DjERY3_TV/view

Poziv je otvoren sve vreme trajanja projekta, do avgusta 2022. godine.

Projekat poziva novinare/ke da zajednički, kroz medijske sadržaje, približe građanima Srbije „puls Evrope”, kao i kako su zemlje članice EU uspešno prevazišle izazove sa kojima se Srbija sada suočava u procesu evropskih integracija. Zaštita životne sredine, efikasnije pravosuđe, obrazovni sistem usklađen sa evropskim standardima samo su neke od tema koje su u fokusu građana Srbije, a koje im mediji mogu približiti kroz projekat.

Ovde pročitajte više https://europa.rs/wp-content/uploads/2021/02/PULS-EVROPE-POZIV-ZA-UCESCE-maj-2021.pdf

Kancelarija Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac poziova medije iz Pčinjskog okruga da uzmu učešće u ovom pozivu. Za svu pomoć oko popunavanja formulara možete se javiti u kancelariju ORD Bujanovac u Bujanovcu ili na broj telefona 017 653 846

Leave a Reply

Your email address will not be published.