Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije razvio web aplikaciju “Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama.”

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije razvio je web aplikaciju Materijalna podrška na lokalnom nivou namenjena ugroženim licima i porodicama. Aplikacija je razvijena na osnovu analize sadržaja pojedinačnih odluka kojima se regulišu prava na obezbeđivanje socijalne zaštite na lokalnom nivou, sa fokusom na vrste materijalne podrške odnosno materijalna davanja (u novcu ili u naturi) čije finansiranje obezbeđuju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi; u daljem tekstu: JLS).

Continue reading

Odbor za ljudska prava Vranje: Uzroci nasilja nad ženama u patrijarhalnim obrascima ponašanja

Na Međunarodni dan nasilja nad ženama, koji se obeležava 25. novembra, a koji je ujedno i početak globalne kampanje “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama” koja traje do 10. decembra, iz vranjskog Odbora za ljudska prava kažu da je od početka godine do kraja oktobra 106 žena zatražilo pomoć i podršku. Samo u peridu vanrednog stanja, od 15. marta do 6. maja, za pomoć se obratilo 26 žena.

Continue reading

Uticaj COVID pandemije na zaposlene žene

Deloitte-ovo istraživanje, kojim je anketirano oko 400 zaposlenih žena širom sveta, otkriva uticaj pandemije na ravnotežu između posla i privatnog života, kao i na opšte zdravlje i stanje zaposlenih. Istraživanje ukazuje na to kako bi pandemija mogla ugroziti napredak koji je postignut poslednjih godina u oblasti rodne ravnopravnosti na radnom mestu. Istovremeno, istraživanje otkriva koje aktivnosti kompanije mogu da sprovode kako bi podržale kontinuirani uspeh i napredak zaposlenih žena. Postoji nekoliko oblasti u kojima bi poslodavci trebalo da preduzmu određene mere – od kreiranja fleksibilnog radnog okruženja do suzbijanja mikro-agresije na radnom mestu.

Continue reading

OSI 3D Vizionari

Savez mladih osoba sa invaliditetom sa juga Srbije je uz finansijsku podršku Fondacija Ana i Vlade Divac, nabavio 3D štampač i 3D skener, kao i materijal za izradu zaštitne opreme u okviru projekta “Solidarnost pre svega”.

Continue reading