Nagradni konkurs EuroMjuza – Neka se čuje i tvoj glas

Delegacija Evropske unije u Srbiji raspisala je nagradno muzičko takmičenje EuroMjuza, sa idejom da podrži i predstavi široj javnosti talentovane ljude koji vole evropsku muziku. Iz dobro poznatih razloga Evrovizija se ove godine ne održava, a takmičenje EuroMjuza koje se odvija na instagramu je jedan od načina da uživamo u omiljenim evrovizijskim hitovima.

Continue reading

European Programme for Employment and Social Innovation (2014-2020) – PROGRESS Axis Incubators (business support organisations) for inclusive and social entrepreneurship

Ovaj poziv za podnošenje predloga objavljen je u skladu sa Uredbom (EU) br. 1296/2013 o Evropskoj uniji Parlamenta i Saveta od 11. decembra 2013. o programu Evropske unije za Zapošljavanje i socijalne inovacije i izmeni Odluke br. 283/2010 / EU uspostavljanje evropskog mikrofinansijskog fonda Progress za zapošljavanje i socijalnu pomoć i inkluziju

Continue reading