„Forum medija, vlasti i OCD“ 24. novembra u Sali Načelstva u Vranju

U organizaciji Udruženja SPA iz Vranjske banje u Načelstvu grada Vranja će 24. novembra, u 12 časova, u okviru projekta „Uspostavljanje regionalne saradnje medija, predstavnika vlasti i OCD i promovisanje demokratskih vrednosti“ biti održan „Forum medija, vlasti i OCD“.„Uspostavljanje regionalne saradnje medija,predstavnika vlasti  i promovisanje demokratskih vrednosti“ biti održan „Forum medija, vlasti i OCD

Continue reading

Radionica u Bujanovcu iz oblasti reproduktivnog i seksualnog zdravlja

Projekat se tiče reproduktivnog zdravlja mladih Romkinja, sa ciljem da se edukuju, osnaže i nauče da pravilno planiraju porodicu.. Pored podizanja nivoa informisanosti, pristupa zdravstvenoj zaštiti, edukativnim materijalima i kontraceptivnim sredstvima, projekat podrazumeva i kontinuiranu aktivnost i ovih 50 učesnika i učesnica radionica koji će biti podrška svojim vršnjacima u romskim zajednicama i pružati im svu neophodnu pomoć i informacije od značaja za seksualno, reproduktivno zdravlje i prava koja im pripadaju”, izjavila je danas Jelena Urošević, kooridinator projekta

Continue reading

Projekat “Zdravlje za sve“, finansiran od strane Kabineta Ministra bez portfelja, zaduženog za unapredjenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Srbije

Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac otpočela je projekat “Zdravlje za sve“, finansiran od strane Kabineta Ministra bez portfelja, zaduženog za unapredjenje razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Srbije. Cilj projekta je da se  unapredi položaj višestruko marginalizovanih žena iz opštine Bujanovac kroz ostvarenje prava na zdravstvenu zaštitu, naročito deo koji se odnosi na reproduktivno zdravlje.

Continue reading

ANALIZA STANJA POLOŽAJA ROMA NA TRŽIŠTU RADA U GRADU VRANJU I OPŠTINI VRANJSKA BANJA

Centar za aktivizam Vranje, je u okviru programa Nemačke razvojne sradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava društveni dijalog, uradio analizu koja detaljno objašnjava uzroke i posledice diskriminacije Roma na tržištu rada, kako u nacionalnoj službi za zapošljavanje, tako i na slobodnom tržištu.

Continue reading