KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA SREDNjOŠKOLCIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2020/21 GODINU (Rok: 30. septembar 2020)

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je raspisalo konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti upisanim u srednje škole za školsku 2020/2021. godinu.

Konkurs za dodelu stipendija učenicima i učenicama romske nacionalnosti koji redovno pohađaju trogodišnje i četvorogodišnje srednje škole u školskoj 2020/21. godini.je raspisan u okviru projekta „EU podrška romskim učenicima za nastavak srednjoškolskog obrazovanja” koji se finansira iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije kroz IPA 2014 direktni grant, a koji realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pravo da se prijave na Konkurs imaju učenici i učenice romske nacionalnosti koji redovno pohađaju srednje škole u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čiji roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Rok za prijavljivanje na konkurs traje od 14. do 30. septembra 2020. godine.

Zaposleni u školama, učenici i roditelji/staratelji pitanja u vezi sa dokumentacijom i procedurom konkurisanja, kao i druga pitanja u vezi sa procedurom pripreme rang liste  i dodelom stipendija, mogu da postave elektronskim putem na adresu elektronske pošte: ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs  ili telefonskim putem pozivom na broj 011-2401-911, lokal 254, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa i konkursna dokumentacija su dostupni na http://www.mpn.gov.rs/prosveta/ucenicki-studenstski-standard-i-investicije/

Leave a Reply

Your email address will not be published.