MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA-Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2021. godinu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2021. godinu

Pravo učešća na Konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čije je sedište u regionu za koji konkuriše i koje nema dug po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja prijave predloga programa.

Continue reading

ASB raspisao Javni poziv za podnošenje prijava za nabavku i dodelu ekonomskih grantova u Vladičinom Hanu

Na osnovu prepoznatih potreba socijalno ugroženih lica na teritoriji pštine Vladičin Han i opredeljenosti opštine da uzme učešće u projektu koji sprovodi Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB), a finansira Nemačko ministarstvo spoljnih poslova u okviru projekta “Direktna socio-ekonomska pomoć ugroženim porodicama u lokalnim zajednicama u Srbiji” a, pozivajući se na odluku o saradnji broj 401-145/2021-II, Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova ugroženim porodicama, obrazovana rešenjem direktora ASB za Srbiju, dana 17.05.2021. objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijava za nabavku i dodelu ekonomskih grantova

Continue reading

Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac poziva mlade da uzmu učešće na međunarodnom projektu „Omladinski angažovani teatar“

Otvoren je novi javni poziv za sve mlade koji žele da učestvuju u međunarodnom projektu Omladinski angažovani teatar. Rok za prijavu je 30. april 2021.

Kancelarija Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac poziva mlade iz opština Bujanovac, Preševo i Medvedja da se prijave na ovaj poziv. Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom popunjavanja Formulara za prijavljivanje, možete je dobiti u kancelarijama ORD Bujanovac ili na telefon 017 653 846

Continue reading