Uticaj COVID pandemije na zaposlene žene

Deloitte-ovo istraživanje, kojim je anketirano oko 400 zaposlenih žena širom sveta, otkriva uticaj pandemije na ravnotežu između posla i privatnog života, kao i na opšte zdravlje i stanje zaposlenih. Istraživanje ukazuje na to kako bi pandemija mogla ugroziti napredak koji je postignut poslednjih godina u oblasti rodne ravnopravnosti na radnom mestu. Istovremeno, istraživanje otkriva koje aktivnosti kompanije mogu da sprovode kako bi podržale kontinuirani uspeh i napredak zaposlenih žena. Postoji nekoliko oblasti u kojima bi poslodavci trebalo da preduzmu određene mere – od kreiranja fleksibilnog radnog okruženja do suzbijanja mikro-agresije na radnom mestu.
„Od pojave pandemije COVID-19, svi smo morali da prilagodimo i promenimo uobičajen način života. Međutim, žene su pogođene na više nivoa, jer se suočavaju sa ogromnim izazovima, pa često moraju da preuzmu dodatne obaveze kod kuće, a nastavljaju da žongliraju i na polju karijere“, kaže Aleksandra Petrović, direktorka u Deloitte-ovom Sektoru za finansijski konsalting i liderka SheXO inicijative u Srbiji. „Nalazimo se na prelomnoj tački. Bez obzira na kraj pandemije koji se trenutno ne nazire, kompanije moraju da odgovore na poziv i podrže zaposlene žene i obezbede im mogućnost napredovanja na ličnom i profesionalnom planu – ili će se ekonomija i društvo u celini suočiti sa dugotrajnim negativnim posledicima“.
Pandemija uzima veliki danak u svakodnevnom životu zaposlenih žena
Ispitanice koje su iskusile promene u svojoj svakodnevici kao posledicu pandemije, ukazale su da sada imaju više obaveza oko kućnih poslova (65%), a trećina je rekla da su na poslu o takođe opterećenije usled pojave pandemije. One koje su navele negativne uticaje kao rezultat promena u svakodnevnim aktivnostima, kao glavne negativne posledice navode: uticaj na fizičko stanje (40%); nemogućnost usklađivanja radnih i životnih obaveza (40%); i uticaj na mentalno stanje (39%).
One ispitanice koje kod kuće brinu o detetu ili nekom drugom članu porodice, suočavaju se sa posebnim izazovima, pa se kod 75% žena znatno promenila situacija jer su im se obaveze utrostručile, sa 17% pre pandemije na 48% u vreme istraživanja.
Štaviše, većina žena sa decom prijavila je dodatne obaveze u vezi sa brigom o deci (58%) i odgovornosti za obrazovanje/nastavu kod kuće (53%).
Sa druge strane, više žena koje nemaju obavezu brige o deci osećaju potrebu da budu uvek dostupne na poslu (53%) više od onih koji imaju tu vrstu obaveze (44%), što se pretvara u različite tipove izazivača stresa uključujući i to da su žene koje nemaju obavezu brige o drugim licima više opterećene od onih koje imaju (58% u odnosu na 41%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *