Trening -Obuka za mlade

U okviru projekta “Hajde da se upoznajemo, hajde da se tolerišemo”, koji Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac sprovodi uz finansijsku podršku Saveta Evrope – Evropske fondacije za mlade (European youth foundation), 20.juna 2018.godine održana je četvorodnevna obuka za 24 mladih iz Novog Pazara, Raške, Kraljeva, Vranja, Bujanovca i Preševa u hotelu “Rozafa” u Bujanovcu.

Četvorodnevna obuka je imala za cilj da mladi ojačaju svoje znanje o toleranciji, diskriminaciji, rodnim i verskim stereotipima, dobrobiti otvorenog, demokratskijeg i tolerantnijeg društva i kako prepoznati kršenje osnovnih lјudskih prava i u vezi sa aktivizmom.

Tokom obuke 24 mladih naučila su zašto su aktivizam i participacija mladih važni za izgradnju društva zasnovanog na toleranciji i poverenju.
Tokom obuke, polaznici su podsticani da neguju kulturu dijaloga i otvorenu razmenu ideja i ideja, što će biti dodatna vrednost u njihovom procesu učenja o konceptima tolerancije i zajedničkog života u različitim društvima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *