“Sličnosti jezika-most koji spaja”

Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac orgaizovala je tribinu o multierničkim sličnstima srpskog i bošnjavčog jezika pod nazivom “Sličnosti jezika-most koji spaja”.
Na tribinu su govorili Aleksandar Arsic, profesor srpskog jezika i književnosti i Svetlana Janjić-Marković, lingvista.
Ciljna grupa tribine bili su mladi ljudi iz Raške, koji bi predrasude i stereotipe trebalo da smanje tokom realizacije projekta.
Tribina je jedna od nizu koju ORD Bujanovac organizuje u 6 gradova u Srbiji: Bujanovac, Preševo, Kraljevo, Vranje, Raška i Novi Pazar.

Tribina se održava u sklopu projekta “Hajde da se upoznajemo, hajde da se tolerišemo” koji je finansijski podržan od strane Saveta Evrope – Evropske fondacije za mlade (European youth foundation) .

Leave a Reply

Your email address will not be published.