PSSS Vranje – Agrohemijska analiza zemljišta u 2020 godini

U 2020 godini Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Vranje prikupila je 2000 uzoraka zemljišta sa teritorije Pčinjskog okruga čije su analize u toku. Takođe je izvršeno i mapiranje i uzimanje koordinata sa mesta gde su uzorci uzeti. Ove godine je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede omogućilo svakom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu pravo na besplatnu analizu tri uzorka. Svi poljoprivredni proizvođači sa čijih parcela su uzeti uzorci zemljišta za agrohemijsku analizu mogu očekivati preporuku za đubrenje do kraja godine, istakla je Marija Janjić savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Vranje

U današnje vreme nije moguće ostvariti uspešnu biljnu proizvodnju i postići visoke i stabilne prinose bez savremenog pristupa i uvođenja naučno stručnih metoda u planiranju biljne proizvodnje.

Uvođenje sistema kontrole plodnosti zemljišta jedan je od veoma bitnih uslova na tom planu, kao naučne osnove za racionalno primenjivanje mineralnih đubriva, prema zahtevima pojedinih kultura i stvarnom stanju plodnosti na određenim tipovima zemljišta. Ovim je obuhvaćena kontrola posebno za svaku parcelu sledećih elemenata: N (azot), P (fosfor), K (kalijum), sadržaj humusa, Ph vrednost zemljišta i prisustvo CaCO3 (kalcijum karbonata).

Racionalnom primenom mineralnih đubriva mogu se ostvariti značajni ekonomski efekti.

Ona u strukturi cene koštanja ratarskih, povrtarskih i voćarskih kultura čine znatnu stavku. Racionalizacija primene đubriva moguća je utvrđivanjem nivoa hraniva u zemljištu. U toku sistematskog rada na kontroli plodnosti zemljišta, otkrivaju se elementi koji se nalaze u nedovoljnoj koncentraciji za gajenje biljaka ili u obliku koji nije pristupačan za biljke. Unošenjem novih količina tih elemenata, tačno željenog oblika, ishrana biljke dovodi se na povoljniji finansijski rezultat.

Osnova za racionalnu primenu đubriva su podaci o obezbeđenosti zemljišta hranljivim elementima i uslovi koji opredeljuju njihovu dinamiku. Podaci o tome dobijaju se agrohemijskom analizom.

Periodična ispitivanja daju nam podatke o nivou hraniva u zemljištu i njihovoj dinamici, zavisno od primenjenih đubriva, ostvarenih prinosa i ostalih delovanja na zemljište.

Leave a Reply

Your email address will not be published.