Poziv za predloge projekta: Pružanje usluga ženama sa invaliditetom i žena koje su preživele silovanje (Samo za Srbiju)

UN Women poziva ženske organizacije civilnog društva (OCD) i mreže da podnesu predloge za jačanje kapaciteta za pružanje kvalitetnih usluga ženama i devojčicama iz marginalizovanih grupa sa posebnim osvrtom na žene sa invaliditetom i one koje su preživele silovanje i seksualno nasilјe u Srbiji , u okviru programa “Ending Violence against Women: Implementing Norms, Changing Minds”. Program ima za cilј da obustavi diskriminaciju na osnovu pola i nasilјe nad ženama, sa posebnim fokusom na najnepovolјnije grupe žena na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Organizacije koje žele da učestvuju u ovom pozivu za podnošenje predloga projekata treba da pošalјu sve potrebne dokumente u jednom e-mailu na info.serbia@unwomen.org, u predmetu e-pošte (subject) naznačite: EVAW Serbia – CFP Provision of services to women with disabilities and women survivors of rape.

Više o projektu i rokovima pogledajte ovde

Leave a Reply

Your email address will not be published.