OBUKA ZA MEDIJE O EKONOMSKIM ASPEKTIMA PRISTUPANJA SRBIJE EU

Evropski pokret u Srbiji organizuje obuku za medije pod nazivom „Ekonomski aspekti pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“. Obuka je namenjena urednicima i novinarima ekonomskih redakcija, jer treba da predstavi i objasni najvažnije ekonomske aspekte procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Posebna pažnja će biti posvećena dvema, budžetski posmatrano, najvažnijim EU politikama: Zajedničkoj poljoprivrednoj politici i Kohezionoj politici koje nude značajne mogućnosti i instrumente državama članicama.

Predavači sa širokim iskustvom u državnoj službi i ekspertizama u oblastima evropskih integracija, govoriće o pojmovima ekonomskih kriterijuma, jedinstvenog tržišta, daće kratak pregled međunarodnih sporazuma i ekonomskih odnosa Srbije sa inostranstvom i razmotriti odnos Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i članstva u EU u oblasti državne pomoći i konkurencije.

Obuka će biti organizovana u petak, 8. septembra, u Maloj sali Medija Centra (Terazije 3, Beograd). Pogledajte agendu obuke i kratke biografije predavača.

Obuka se organizuje za 15 učesnika koji će biti odabrani na osnovu redosleda prijava, a prijavljivanje se vrši popunjavanjem online formulara do petka, 1. septembra 2017. 

Trening se organizuje u okviru projekta „Evropa za mene“ koji sprovodi Evropski pokret u Srbiji sa partnerima i uz podršku Delegacije Evropske unije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.