Neposredni efekti Covid-19 pandemije na žene u postpartalnom periodu

Nova pandemija prouzrokovana korona virusnom bolešću 2019 (Covid-19), donela je sa sobom niz restriktivnih mera koje su drastično izmenile dotadašnji način života ljudi i koje ograničavaju slobodu kretanja, ponašanja i socijalnog angažovanja.

 U vreme pandemije narušeni su skoro svi aspekti dotadašnjeg načina života svakog pojedinca, naročito pripadnika vulnerabilnih grupa, nalik ženama u postpartalnom periodu.

 Akutne psihološke reakcije na pandemiju mogu uključivati nesanicu, strah zbog mogućnosti infekcije, anksioznost, frustraciju, panične napade, usamljenost, ali i depresivne epizode. Nepsihotični postporođajni poremećaji raspoloženja i anksioznosti mogu nastati kao nemogućnost prilagođavanja stresnim životnim situacijama.

Potrebno je sveobuhvatno razumevanje uticaja pandemije na mentalno zdravlje žena u postpartalnom periodu kako bi se mogli osmisliti adekvatni pristupi oporavka od tako velike katastrofe kakva je Covid-19 pandemija.

 

Tekst je nastao u okviru projekta” Unapređenje standarda novinara iz opština Bujanovac, Preševo, Vranjska Banja, Vladičin Han, Surudlica, Medveđa i Trgovište kroz unapređenje izveštavanja o nasilju nad ženama” koji Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac realiyuje uy finansijsku pomoc Ministarstva kulture i informisanje

Leave a Reply

Your email address will not be published.