Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja : KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Pravo na studentsku stipendiju, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državlјanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00 (devet) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog i trećeg stepena studija, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena i ukoliko ispunjavaju ostale uslove u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetlјivih društvenih grupa (studenti bez roditelјskog staranja, jednoroditelјske porodice, romska nacionalna manjina, studenti sa invaliditetom, studenti s hroničnim bolestima, studenti čiji su roditelјi nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raselјeni studenti, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredelјenog broja, primenom blažih kriterijuma, u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetlјivih društvenih grupa prijavlјuju se na konkurs pod uslovom da su studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državlјanstvo Republike Srbije, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju upisali narednu godinu studija i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Broj studentskih stipendija  utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

Više o Konkursu, potrebnim dokumentima i roku možete pogledati OVDE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *