Ministarstvo omladine i sporta: Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA

OMLADINSKOG SEKTORA, I TO:

 

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Pravo učešća na konkurs imaju jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima.

Rok za dostavlјanje predloga programa i projekata je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa, odnosno do 25. sepembra 2017. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalјe poštom (običnom poštom, pošilјka sa potvrđenim uručenjem  – „A” i „AA”, post ekspres, dostava kurirskom ili dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija prispe na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 25. sepembra 2017. godine do 15:30 časova.

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošilјkom (sa oznakom „R” i brojem pošilјke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaklјučno sa poslednjim danom roka za konkurisanje), odnosno 25. sepembra 2017. godine.

Dodatne informacije možete pogledati OVDE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *