Ivana Tasić, direktorka Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju: Saradnja sa NVO sektorom nam mnogo znači

Direktorka Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Ivana Tasić u razgovoru za naš portal kaže da je sa pandemijom korona virusa otežano funkcionisanje institucije na čijem je čelu, a koja objedinjuje nekoliko vidova socijalnih usluga za korisnike kojima su one neophodne.

Broj starih i odraslih lica koji se nalaze u Prihvatilištu za odrasle i duže borave kod nas bilo je trinaest korisnika, kada je počela epidemija covid 19 virusa broj je povećan na devetnaest korisnika – kaže Tasićeva i dodaje da dnevne usluge ovog prihvatilišta koristi ukupno 24 lica, koji u prihvatilištu dobijaju obrok, mogućnost održavanja lične higijene i dnevni boravak. Prema njenim rečima u tzv. “dnevnom boravku” su uglavnom korisnici socijalne pomoći, kao i najnižih penzija.


Direktorka jedine ustanove za pružanje socijalnih usluga u Vranju objasnila je da se u Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici – Sigurnoj kući trenutno nalazi sedam korisnika – četiri žene i troje dece.

-U Sigurnoj kući trenutno imamo dve korisnice koje borave duže od dva meseca, tačnije jedna je u Sigurnoj kući dva meseca i 19 dana, a druga dva meseca i 26 dana. Od početka pandemije u Sigurnoj kući je boravilo ukupno 35 korisnika, od toga 16 žena i 19 deteta, i mogu reći da je kada se uporedi sa periodom pre korone, i ovaj broj drastično porastao – navodi Tasićeva.

Prema njenim rečima za vreme vanrednog stanja, u aprilu I maju prošle godine utočište u Sigurnoj kući našlo je šest žena i osmoro dece.

– Psiholozi i stručnjaci za mentalno zdravlje su i upozoravali da će doći do porasta nasilja, posebno nasilja u porodici. Na žalost bilo je očekivano da se udvostruči broj žena koje traže zasštitu i spas od nasilja – rekla je Ivana Tasić.

Ona je pozdravila ideju za Otvaranje savetovališta i servisnog centra u okviru projekta “Žene to mogu”.

– Projekat “Žene to mogu” pomoći će ženama mnogo. Ženama koje trpe nasilje i potrebna im je psihološka i pravna pomoć, ili im je potreban savet i pomoć kako da ostvare socijalna primanja, pa čak i informacije na koje usluge i pomoć imaju pravo kod nas, u Centru koji ja vodim, mnogo će biti lakše da u tom Uslužnom centru ili Savetovalištu, kako ga ja zovem dobiju prave informacije na jednom mestu. Mngoe žene nisu infromisane, neke se i plaše i ustručavaju da idu “od šaltera do šaltera” i pitaju za pomoć, a uglavnom se radi o ženama koje nisu informatički pismene ili nemaju računar I internet da bi se on line inofrmisale – objašnjava direktorka Centra za razvoj lokalnih socijalnih usluga u Vranju.

Ona ističe da je primetno da se Nevladin sektor poslednjih godina sve više i sve ozbiljnije bavi socijalnim pitanjima na jugu Srbije.

– Dobro je da je tako jer ovo je područje nerazvijeno i siromašno i svaki vid pomoći i podrške je više nego dobro došao – poručuje Tasićeva.

Prema njenim rečima najveći problemi njenih korisnika od kada je počela pandemija korona virusa je to što su bili u ograničenom kretanju za vreme trajanja vanrednog stanja, s obzirom da je Ustanova otvorenog tipa, kao i zabrana poseta, i prihvatanja situacije u kojoj su se našli, izmenjeni uslovi života u toku Pandemije.

– Što se korisnica Sigurne kuće tiče najveći problem je obezbeđivanje egzistencije nakon izlaska iz Sigurne kuće s obzirom da je većina žena koje su ovde smeštene bez zaposlenja. Ja u projektu “Žene to mogu” vidim šansu i da im se pomogne u tom smislu da lakše dođu do informacija o poslovima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kao I o programima za prekvalifikaciju koje NSZ nudi – kaže Ivana.

Ona ističe da se u Centru svi korisnici redovno obaveštavani o svojim pravima, kao i pomoći i podršci koju mogu da ostvare od strane države, ali takođe i navodi da je mnogo žena koje nisu korisnice Centra jer ne znaju i nisu informisane o uslugama koje mogu da koriste i tu vidi osnov za dobru saradnju sa Centrom za aktivizam.

Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju je institucija koja pruža pet usluga socijalne zaštite: prihvatilište za odrasla lica, koje radi 24 časa dnevno, prrihvatilište za žrtve nasilja u porodici (Sigurna kuća), dnevne usluge za osobe sa telesnim invaliditetom i intelektualnim poteškoćama u razvoju, pomoć i nega u kući za odrasla i stara lica i lični pratioci dece sa smetnjama u razvoju.
­

Za sve usluge socijalne zaštite koje pružamo od strane resornog Ministarstva za rada zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdate su nam licence. (Ivana Tasić, direktorka)

 

Intervju je urađen u okviru projekta“Žene to mogu” koji realizuje Centar za aktivizam Vranje uz finansijsku podršku organizacije Peeple in Need i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva

Leave a Reply

Your email address will not be published.