Crveni krst Bujanovac deli novčanu pomoć najugroženijim porodicama

U Crvenom krstu Bujanovac u toku je raspodela novčane pomoći za 234 najugroženije porodice na teritoriji opštine, rekao je Bratislav Lazarević, sekretar Crvenog krsta.

Pomoć u različitim iznosima od 20.692 do 63.668 dinara dobiće domaćinstva sa decom mlađom od 18 godina, a koja su u proteklih 6 meseci bila odbijena od Centra za socijalni rad za finansijsku pomoć, odbijena za dečiji dodatak, ili kako kaže Lazarević, na mesečnom nivou nemaju prihode veće od 30.000 dinara.

„Radi se, dakle, o porodicama sa decom koje su korisnici pomoći Crvenog krsta. Posebnu pažnju smo obratili na samohrane roditelje. Koliki iznos će dobiti zavisi od strukture porodice – oko 20.000 dinara dobija porodica sa jednim roditeljem i jednim detetom, a najviše, 63.668 dinara, porodica sa jednim roditeljem i desetoro dece. Domaćinstvu sa oba roditelja i šestoro dece, na primer, sleduju 43.772 dinara“, objašnjava Lazarević.

Po njegovim rečima, u opštini ima više porodica koje ispunjavaju kriterijume za pomoć, ali je za Bujanovac određena kvota od 234 domaćinstva.

„I za tu brojku smo se mi izborili. Prvobitno je trebalo da dobijemo novčanu pomoć za 98 domaćinstava, ali smo uspeli da izdejstvujemo sredstva za 234“, kaže Lazarević.

Određivanje koje će porodice dobiti pomoć izvršeno je na osnovu postojećih podataka Crvenog krsta, Centra za socijalni rad i lokalne samouprave.

Govoreći o načinu isplate pomoći, Lazarević je objasnio da korisnici pomoći dobijaju bankovne kartice sa kojima mogu da trguju, plaćaju račune za struju, vodu i ostalo.

Uplaćena sredstva mogu biti korišćena isključivo za nabavku hrane, sredstava za higijenu, lekove ili plaćanja komunalnih troškova.

„Od kraja juna ćemo početi da vršimo evaluaciju, da vidimo na koji način su trošili sredstva“, kaže sekretar ove organizacije.

Program pomoći je pokrenut kao odgovor na kovid 19 krizu, a novac su obezbedili USAID i UNICEF.Za realizaciju programa je zadužen Crveni krst Srbije.

U planu je da se pomogne ukupno 2.000 domaćinstava u 32 opštine u Srbiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.