Centar za aktivizam Vranje započeo realizaciju projekta “Dobrodošli”

Udruženje građana Centar za aktivizam Vranje započelo je realizaciju projekta “Dobrodošli”, koji je namenjen podršci migrantima u prihvatnim centrima u Vranju,Preševu i Bujanovcu. Projekat finansira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), a sve aktivnosti usmerene su jačanju veza između migranata koji dolaze iz Sirije,Avganistana,Pakistana i Afrike i lokalnog stanovništva.Cilj projekta je da se uspostavi atmofera dobrodošlice i da se smanje predrasude koje lokalna zajednica ima prema pridošlim migrantima. U sklopu projekta predviđeni su intervjui sa migrantima, obuke i radionice sa predstavnicima lokalnih medija u cilju prevazilaženja etničkih, verskih i kultuoloških razlika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *