Besplatna pravna pomoć u vreme COVID-19

Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac pokrenula je danas Program pravne podrške u vreme vanrednog stanja. Građani i građanke Bujanovca, kojima je potrebna podrška za tumačenje svog položaja i eventualne ugroženosti ljudskih prava u vreme vanrednog stanja, mogu se obratiti Pravnom timu ove organizacije putem popunjavanja formulara koji se nalazi na sledećim linkovima:

Na srpskom – Në gjuhën serbe

Na albanskom – Në gjuhën shqipe

Građani i građanke mogu konraktirati Tim i preko email adrese: pravnapomocinfoaktivist@gmail.com

Pravni Tim će u vremenski najrazumnijem roku pružiti informacije i/ili pomoć zainteresovanima.

Sačuvajmo sebe i bližnje, ostanimo kod kuće.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *