Uzmi račun i pobedi -u opštini Dimitrovgrad za obnavljanje platoa

U periodu od 1. do 15. juna u devet najaktivnijih lokalnih zajednica u takmičenju Uzmi račun i pobedi 2018, koje su osvojile sredstva u iznosu od po 23.000 evra, organizovano je glasanje za izbor projekta rekonstrukcije i opremanja objekata i dobara od javnog značaja u koje će novac biti uložen.

Opština Dimitrovgrad se takmičila projektom Uređenje platoa ispred Centra za kulturu I sa 225 glasova dobila 23.000 evra za realizaciju ovog projekta.

Uređenje platoa podrazumeva sprovođenje zemljanih i radova na demontaži, rušenju postojećih i postavljanju novih granitnih ploča. Plato je opremlјen fontanom, mini amfiteatrom, klupama i zelenilom i predstavlja mesto za održavanje brojnih manifestacija i događaja. Nabavka opreme za Osnovnu školu “Hristo Botev” zauzela je drugo mesto sa 218 glasova, dok je najmanje stanovnika Dimitrovgrada svoj glas dalo saniranju terena sportskog centra “Park” (114).

Leave a Reply

Your email address will not be published.