Ljudska prava za sve

OKK Play 017 otpočeo je projekat “Ljudska prava za sve” uz finansijsku pomoć Ambasade SAD u Beogradu.

Projekat ima za cilj podizanje kapaciteta mladih u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa kroz edukaciju i konkretne aktivnosti vezane za pojam ljudskih prava. Projekat će trajati do kraja januara 2020.godine.

Ovim projektom OKK Play 017 želi da da doprinos boljem razumevanju ljudskih prava i obaveza jer je primećeno da je ovaj termin vrlo često politički zloupotrebljavan rekao je Nenad Stajić, kooridnator projekta

Leave a Reply

Your email address will not be published.