Centar za aktivizam Beograd – Osnaženi i jednaki

Udruženje građana Centar za aktivizam Beograd održao je prvu radionicu sa mladim Romima koji su želeli da steknu nova znanja o izradi veb sajtova, administriranju na društvenim mrežama, izradi profila, naloga i kanala, načinu plasiranja sadržaja na internetu.

Ovo je prva od četiri radionica u okviru projekta “Ustajte Romi” koju sprovodi Centar za aktivizam Beograd uz finansijsku pomoć i podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Republike Srbije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *