Javni poziv za učešće na obuci „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje obuku pod nazivom „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“ koja će biti održana od 31. oktobra do 1. novembra 2017. godine u Centru za privredno tehnološki razvoj na Andrevlјu.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

 • Teme kojima će se seminar baviti su:
 • Prioriteti i cilјevi programa Kreativna Evropa kroz podržane projekte; Kultura i kreativne industrije;
 • Kako naći partnere i zašto su partnerstva važna;
 • Finansijsko planiranje i upravlјanje projektima;
 • Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti;

Cilј obuke

Cilј obuke je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polјu kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemelјenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

Broj mesta je ograničen na 25 učesnika;

 1. Na obuku se mogu prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;
 2. Antena Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju sredstva za svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na obuku treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

 • Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, cilјevi, glavne aktivnosti);
 • Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavlјuju na učešće na seminaru.
 • Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;
 • Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu prijavu potrebno je dostaviti na kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 05. oktobra 2017. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.