Izveštaj o rezultatima Programa „Evropa za građane i građanke” Republici Srbiji u 2019. godini

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, kao nacionalna kontakt tačka za Program “Evropa za građane i građanke” u Republici Srbiji, pripremila je godišnji Izveštaj o rezultatima Programa „Evropa za građane i građanke” Republici Srbiji u 2019. godini.

Prema podacima iz Izveštaja, tokom 2019. godine za dodelu sredstava u okviru EU programa „Evropa za građane i građanke”, zainteresovani podnosioci iz Srbije konkurisali su u okviru tri poziva sa rokovima u februaru, martu i septembru 2019. godine. Korisnici iz Srbije konkurisali su za sve četiri mere programa – za Poglavlje 1 Evropsko sećanje i Mere 2.1. (Bratimljenje gradova), 2.2. (Mreže gradova) i 2.3. (Projekti organizacija civilnog društva) u okviru Poglavlja 2 –Demokratski angažman i građansko učešće.

Ukupni rezultati pokazuju sledeće:

  • 47 organizacija, institucija i jedinica lokalne samouprave iz Srbije je apliciralo kao nosioci projekata;
  • projekata je odobreno, ukupne vrednosti 394.730 evra;
  • 76 organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i institucija iz Srbije imaju partnerski status na odobrenim projektima (neki domaći akteri su partneri na više odobrenih projekata).

Sve detalje, uključujući i nazive svih korisnika programa koji su ovaj status stekli tokom 2019. godine možete naći u Izveštaju koji je dostupan OVDE.

Leave a Reply

Your email address will not be published.