Otvoreni novi pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru Programa „Evropa za građane i građanke” za 2020. godinu

Otvoreni su novi pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke” za 2020. godinu.

U ovom pozivu možete aplicirati sa predlozima projekta u okviru oba poglavlja Programa.

U okviru Poglavlja 1 – Evropskosećanje prioriteti za 2020. godinu su:

  • Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima
  • Demokratska tranzicija i pristupanje EU
  • Antisemitizam, antidžipsizam, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak
  • Komemoracija i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije:

– 1950. Šumanova deklaracija

– 1990. Ujedinjenje Nemačke i demokratska tranzicija drugih zemalja u Evropi

– 2000. Evropska konvencija o ljudskim pravima

Rok za podnošenje predloga projekata je 4. februar 2020. godine.

U okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće, moguće je aplicirati u okviru sve tri mere i to:

  • mera 2.1. Bratimljenje gradova, poziv se zatvara 4. februara 2020. godine;
  • mera 2.2. Mreže gradove, poziv se zatvara 3. marta 2020. godine;
  • mera 2.3. Projekti organizacija civilnog društva, poziv se zatvara 1.septembra 2020. godine

Prioriteti za Poglavlje 2 za 2020. Godinu obuhvataju sledeće:

  • Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
  • Promovisanje solidarnosti kao osnovnog koncepta
  • Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa.

Svim potencijalnim aplikantima skrećemo posebnu pažnju da pre pripreme aplikacija obavezno pažljivo pogledaju novi Programski vodič za 2020. godinu, kao i sajt EACEA .

Kancelarija vam u potpunosti stoji na raspolaganju za svaki vid pomoći i podrške, za koje se možete obratiti Sanji Atanasković Opačić ili Jeleni Todorović iz Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Leave a Reply

Your email address will not be published.