UNDP: Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu 2 (RELOAD2)

Pozivaju se sve zainteresovane JLS u Republici Srbiji koje zadovoljavaju kriterijume za učešće u otvorenom i konkurentnom procesu odabira 7 partnerskih JLS za učešće u projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2).JLS koje se prijavljuju na konkurs dužne su da dostave traženu dokumentaciju za prijavu kako je naglašeno u smernicama. Svoje prijave JLS treba da dostave u jednom štampanom primerku, kao i u elektronskoj formi (USB memorija) putem preporučene pošte ili lično na sledeću adresu: UNDP Srbija Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) Bulevar Zorana Đinđića 64 11070 Novi Beograd

Continue reading