Ane Golubović pravi unikatne modele garderobe

Ana Golubović, koja je završila Više dizajnerske škole u Beogradu uspešno se bavi izradom unikatnih komada garderobe na ručnom razboju. Njena inspiracija su etno motivi i šare pirotskog ćilima, koje uspešno spaja sa modernim trendovima. Ana od skora vrši izradu unikatnih podnih prostirki tako što reciklira staru garderobu, koja umesto na smetlištu, dobija novi život zahvaljujući Aninim kreacijama.

Continue reading

Nasilje prema ženama u vreme epidemije

Pozivi na samoizolaciju i pojačane mere izolacije, uključujući i potpunu zabranu kretanja, mogu imati direktan negativni učinak na žene, decu i starije osobe koje su izložene nasilju u porodičnom kontekstu i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja. Ranjivost žena se pogoršava u svim situacijama kriza i katastrofa, mada još uvek nema pouzdanih podataka razvrstanih po polu o posledicama epidemije korona virusa (na infekciju, komplikacije i smrtni ishod, ali i na druge aspekte života). Žene će biti suočene sa različitim faktorima rizika, na koje bi trebalo imati odgovore, kako bi se sprečilo pogoršanje postojeće rodne nejadnakosti. Iako su režimi izolacije i zabrana u vreme epidemije strogi, zapamtite NIJE ZABRANJENO BEŽATI! U situaciji ozbiljne opasnosti od nasilja pozovite policiju. Javite se SOS telefonu u Vranju i podršku u pravljenju individualnog sigurnosnog plana.

Continue reading