Ulična akcija Preševo Vodič za čist vazduh

„Problem zagadjenja životne sredine se nastavlja ane smanjuje i tokom pandemije COVID 19. Ukoliko se ima u vidu da je srejna sezona počela i da veliki deo gradjana u opštini Preševo koristi drva kao ložni materijal, shvatamo da je situacija alarmantna“, rekla je Milena Petrović, aktivistkinja Organizacije za razvoj i demokratiju Bujanovac u okviru ulične akcije podele Vodiča za čist vazduh, koja je održana danas.

Akcija je održana uz sve potrebne mere koje je raspisao Krizni štab, a u ovoj organizaciji navode da se projekat relizuje od avgusta do decembra 2020. godine.

Projekat AIR Jug podržan je finansijski od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.