Priprema sadnica oraha za sadnju i tehnika sađenja

Neposredno pre sadnje moramo pregledati sadnicu i utvrditi u kakvom je stanju dali postoje izvesna oštećenja na samoj sadnici i na korenovom sistemu. Posebnu pažnju treba obratiti na korenov sistem i то da li postoje povrede od mraza ili isušivanja, da li ima jačih mehaničkih povreda i polomljenih žila. Što se tiče povreda od mraza one se mogu lako utvrditi pošto se na preseku izvršenom oštrim nožem primeti tamnija boja, dok se povrede od isušivanja mogu utvrditi i odoka i po preseku.

Neposredno pred sadnju potrebno je polomljene i suviše oštećene žile odstraniti a zdrave pravilno i ravnomerno skratiti, sržna se žila skraćuje na 20-30 cm. Isto tako iseći i žile koje rastu nepravilno (koje se prepliću ili ukrštaju sa drugim žilama).Vrlo je bitno da se ovaj postupak uradi oštrim makazama ili nožem koji ne nagnječuju žile, a pritom se mora nastojati da se presekom  ne stvara velika rana. Preseci moraju biti pravi, a ne kosi zato što su pravi preseci najmanji i rane najbolje zarastaju.

Nakon skraćivanja koren sadnicе se potapa u 2% rastvor plavog kamena radi dezinfekcije preseka, pa zatim spusti u kašu napravljenu od jednog dela sveže goveđe balege i dva dela gline ( da bi se sprečila svaka svenulost žilica i poboljšali uslovi  obrazovanja kalusa). U ovoj kaši žile ostaju oko 24 časa.U poslednje vreme preporučuje se potapanje žila neposredno pred sađenje u fitohormonalne rastvore kao što su: indol sirćetna, indol buterna i fenil sirćetna kiselina. Zato što ovi hormoni deluju stimulativno na koren, ubrzavaju obrazovanje kalusa na presecima i omogućuju bolje primanje i razvitak voćaka.

 

                                                                                                        Suzana Jerkić dipl.inž.

voćarstva i vinogradarstva

                                                                                                          PSSS Vranje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *