ODRŽAN OKRUGLI STO SA SREDNJOŠKOLCIMA U BUJANOVCU

OKK PLAY 017 organizovao je okrugli sto sa srednjoškolcima iz srednje škole „Sveti Sava“ iz Bujanovca, u okviru projekta „Ljudska prava za sve“ , koji ova organizacija realizuje u opštinama Bujanovac, Preševo i Medvedja.
Okrugli sto posvećen promociji ljudskih prava u multietničkim opštinama imao je za cilj da približi srednjoškolcima/kama koncept ljudskih prava, istorijat i razvoj ljudskih prava, mehanizme za zaštitu od diskriminacije i drugih kršenja ljudskih prava, značaj kulture ljudskih prava, principe demokratije i tolerancije, ali i da doprinese izgradnji njihovih veština za aktivno učešća u promociji i zagovaranju ljudskih prava u sredinama u kojima žive i u školama u kojima stiču formalno obrazovanje.

Projekat finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.