Konkurs: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni Konkurs namenjen za dotacije nevladinim i drugih neprofitnih organizacijama značajnim za obrazovanje u 2017. godini.

Cilј javnog konkursa: Unapređivanje sistema obrazovanja i vaspitanja na osnovu iskazanih
programa i projekata udruženja koja pružaju podršku učenicima osnovnih i srednjih škola.

Oblast u kojoj je planirana finansijska podrška: Prosveta – Obrazovno-vaspitne aktivnosti koje realizuju udruženja

Učesnici konkursa mogu biti:

Udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (nevladine i druge neprofitne organizacije, osnovane radi ostvarivanja cilјeva i unapređivanja obrazovanja i vaspitanja).

Udruženja – učesnici konkursa obavezno dostavlјaju:

Prijavu najavni konkurs, popunjenu i overenu od strane odgovornog lica udruženja

  1. (obrazac br. 1);
  2. Uverenje (potvrdu, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa;
  3. Overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se cilјevi
    udruženja ostvaruju u oblasti obrazovanja i vaspitanja;
  4. Program rada kojim kroz obrazovno-vaspitne aktivnosti pružaju podršku učenicima
    osnovnih i   srednjih  škola-  popunjen   obrazac  za  pisanje   predloga  projekta  sa
    predlogom finansijskog plana (obrazac br. 2).

Rok za podnošenje prijave i predloga projekta je 27.10.2017. godine.

Više o Konkursu i dokumentaciji možete pogledati OVDE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.