„Hajde da se upoznajemo, hajde da se tolerišemo”

Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac je u saradnji sa Savetom Evrope – Evropske fondacije za mlade počela realizaciju projekta „Hajde da se upoznajemo, hajde da se tolerišemo”.

Projekat ima za cilj povećanje tolerancije među mladima iz različitih etničkih grupa na jugu Srbije, povećanju aktivizma kod mladih, međusobnom upoznavanju, kao edukacija o značaju tolerancije i zajedničkog života.

Projekat je fokusiran na dva okruga, Pčinjski i Raški, odnosno na gradove : Novi Pazar, Raška, Kraljevo, Preševo, Vranje i Bujanovac.

Aktivnosti koje će se realizovati su:

  •  Edukacija 24 mladih iz Pčinjskog i Raškog okruga na temu tolerancije, stereotipi, (ne)ravnopravnosti i  sl., koja bi pripremila mlade da postanu mladi aktivisti u lokalnom okruženju kroz jačanje sopstvenih kapaciteta.
  • Organizaciju 6 panel diskusije „Multietničnost kroz kulturu“
  • Organizacija izložbe etničkih simbola i zastava
  • Istraživanje o multietničkim brakovima
  • Istraživanje o običajima

Projekat će se realizovati u periodu od 01.juna do 14 septembra 2018.godine

Leave a Reply

Your email address will not be published.