EU podržava rekonstrukciju Centra za kulturu u Vladičinom Hanu

Uz podršku Evropske unije u Vladičinom Hanu je u toku rekonstrukcija objekta Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo, kako bi se unapredili uslovi za organizovanje kulturnih događaja i manifestacija kao i za sprovođenje brojnih aktivnosti ove ustanove.

Radovi na rekonstrukciji predviđaju kompletnu zamenu krovne konstrukcije, fasade i stolarije kako bi se povećala energetska efikasnost a samim tim i uštede u troškovima održavanja objekta.

Ukupna vrednost projekta, koji takođe podrazumeva i manje radove na rekonstrukciji sistema grejanja i elektroinstalacija, je 167.000 evra od čega, Evropska unija preko programa EU PRO učestvuje sa blizu 144.000 evra, a preostali iznos finansira opština Vladičin Han.

Nakon rekonstrukcije, stvoriće se uslovi za realizaciju plana, da se biblioteka, koja se sada nalazi u neadekvatnom prostoru, premesti u renovirani objekat koji će pružiti značajno bolje uslove rada za zaposlene i članove i članice biblioteke. Dodatno stvoriće se uslovi da se u okviru biblioteke, a u skladu sa propisima koji regulišu rad biblioteka, otvori čitaonica.

Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja, koje su sastavni deo realizacije ovog projekta, urediće se način korišćenja prostorija kao i raspodela ušteđenih sredstava usled energetske efikasnosti. Ove aktivnosti se sprovode u partnerstvu sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske.

Izvođač radova je preduzeće „Crna Trava AD“ iz Leskovca, koje je izabrano u postupku javne nabavke koji je sprovela opština Vladičin Han, dok rok za završetak rekonstrukcije iznosi 120 kalendarskih dana.

Projekat rekonstrukcije objekta Centra za kulturne dealtnosti, turizam i bibliotekarstvo u Vladičinom Hanu finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. Кomplementarne aktivnosti projekta koje se odnose na primenu principa dobrog upravljanja sprovode se u saradnji sa programom Swiss PRO koji podržava Vlada Švajcarske.

Aktivnosti EU PRO programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Za dodatne informacije, molim Vas kontaktirajte:

Marija Radulović

Saradnica za komunikacije, EU PRO

Elektronska pošta: marijara@unops.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.