Dodeljeni grantovi u opremi za 28 korisnika HELP programa

U okviru projekta „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ predstavnici nemačke organizacije “Help – Hilfe zur Selbsthilfe” potpisali su ugovore o donaciji sa 28 finalnih korisnika grantova u opremi za samozapošljavanje, koja će omogućiti započinjanje samostalnih zanatskih i uslužnih delatnosti. Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković čestitao je dobitnicima na donaciji i istakao važnost održivosti projekata koji se realizuje u saradnji sa HELP-om. ,,Nama je cilj da i nakon ove dve godine, oprema koju dobijate pređe u vaše vlasništvo, da proširite proizvodnju i uposlite nove radnike. Mi sa HELP-om imamo izuzetno saradnju koja će biti nastavljena i u narednom periodu. Grad je izdvojio oko 10.000 evra za realizaciju ovog projekta i u narednoj godini predvidećemo pozicije u budžetu, kako bi proširili broj korisnika ovog principa samozapošljavanja. Želim vam da ovu opremu i sredstva pametno iskoristite i da budete uspešni u daljem poslovanju“, rekao je gradonačelnik. Nakon toga prisutnima se obratio Bane Stanojković, šef kancelarije HELP-a u Vranju istakavši veliku zainteresovanost ljudi za projekte HELP-a. ,,Na našu adresu stiglo je 179 aplikacija, od toga će biti podeljeni grantovi za 28 lica, od čega je 40 % žena i 12 pripadnika romske populacije. Među potpisnicima ugovora o donaciji su različita zanimanja: muzičari, tapetari, sakupljači sekundarnih sirovina, frizeri, krojači, pekari, moleri, bravari, obućari i drugi. Nakon poslovne obuke u narednom periodu sledi dodela opreme pojedinačnih vrednosti od po 1500, 2400 i 3600 evra. Ovaj projekat ima još dve faze i trajaće do 2020. godine“, dodao je Stanojković. Projekat ukupne vrednosti 2.055.514,50 evra, finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida, a realizuje Help od oktobra 2017. do septembra 2020. godine u 19 opština i gradova u Republici Srbiji. Ukupna vrednost investicije za Grad Vranje od oktobra 2017. do septembra 2020. godine iznosi oko 53,780.00 evra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.