Centar za aktivizam Vranje – Najava Projekta “Prekvalifikacija i dokvalifikacija žena iz Pčinjskog regiona za rad u IKT sektoru”

Centar za aktivizam Vranje otpočeo je realizaciju projekta “Prekvalifikacija i dokvalifikacija žena iz Pčinjskog regiona za rad u IKT sektoru uz finansijsku pomoć Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

U okviru projekta Centar za aktivizam Vranje će organizovati promociju zanimanja u IKT sektoru i promociju programa obuke u opštinama predviđenim projektom: Vranje, Bujanovac, Preševo, Vranjska Banja. Takodje Centar će realizovati obuku iz programskih jezika JavaScript, Python, HTML, CSS i programskih alata kao što je Photoshop, za grupu od 20 polaznica koje su izabrane nakon testiranja,

Sve zainteresovane polaznice moći će da se projave nakon objavljivanja Javnog poziva, koji će zainteresovanima biti dostupan putem medija, društvenih mreža i na sajtu organizacije.

Centra za aktivizam Vranje i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija ovim angažovanjem nastavljaju zajedničku saradnju , a u cilju poboljšanja socijalnog i ekonomskog statusa žena (prioritetno iz vulnerabilnih grupa-žene sa invaliditetom, samohrane majke, žene pripadnice nacionih manjina) kroz razvoj njihovih kapaciteta i uključivanje u izgradnju demokratskog i inkluzivnog društva, putem dokvalifikacije i prekvalifikacije u oblasti ITK sektora.

Najava Projekta “Prekvalifikacija i dokvalifikacija žena iz Pčinjskog regiona za rad u IKT sektoru”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *