Beogradski centar za ljudska prava – Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period april-jun 2017

U periodu od aprila do kraja juna 2017. godine, Republika Srbija je nastavila da humanitarno zbrinjava veliki broj migranata, ne procenjujući u svakom slučaju da li su u pitanju osobe koje imaju potrebu za međunarodnom zaštitom i ne utvrđujući status tih stranaca pojedinačnom odlukom. Beogradski centar za ljudska prava sastavio je periodični izveštaj koji prikazuje sažetu analizu prakse nadležnih organa i dešavanja u oblasti izbegličkog prava u Srbiji u prvih šest meseci 2017. godine, a na osnovu informacija koje je tim Beogradskog centra za ljudska prava sakupio u radu na terenu i zastupajući tražioce azila, kao i na osnovu podataka dobijenih od UNHCR.

http://www.bgcentar.org.rs/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-april-jun-2017/

Leave a Reply

Your email address will not be published.