Udruženje gradjana “Bugarsko srpski centar (BSC)” iz Vranja- izabrano za člana Posebne radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije prevencije i zaštite od diskriminacije

Bugarsko srpski centar (BSC) u Vranju izabran je za člana Posebne radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2021. do 2025. godine.

BSC je izabran na konkursu koji je raspisalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Continue reading