SOS Vranje prilagodilo rad

Sve ženske organizacije pa i Odbora za prava čoveka Vranje organizovale su se i prilagodile svoj rad izmenjenim okolnostima. Radno vreme i kontakti organizacije  mogu se naći na strani organizacije

U protekloj nedelji SOS telefon nije beležio povećan broj poziva (ali neke ženske organizacije, poput ASTRE, jesu). Povećala se zabrinutost žena i strepnja oko organizacije života, posebno za samohrane majke koje moraju da rade, a nemaju kome da ostave decu, ili su im roditelji stariji od 65 godina, ili strahuju od otkaza ako bi uzele bolovanje. S druge starne, za sve žene koje žive i izdražavaju decu od rada u neformalnoj ekonomiji, ograničavanje kontakata i kretanja umanjuje mogućnost ikakve zarade, a mnoge su već ostale bez posla.

Ministartvo nadležno za socijalnu politiku objavilo je telefone i elektronske adrese svih centara za socijalni rad, koji su organizovali minimalni proces rada, ali su dostupni na mobilnim telefonima. Očekuje se i da će isplata svih socijalnih davanja i novčanih naknada biti redovna, nakon problema koji je nastao u poštama. Ipak, bilo bi važno da ovo ministarstvo ponudi i dodatni plan pomoći za sve ugrožene kategorije stanovnika, među kojima su i žene sa iskutvom nasilja, posebno iz višestruko marginalizovanih grupa.

Nema jednog, jedinstvenog rešenja za sve žene koje doživljavaju ili bi mogle da dožive nasilje u porodici u ovim okolnostima (koje se iz dana u dan menjaju). Svakako, žene treba da zovu policiju u svakom slučaju nasilja, posebno kada je situacija ozbiljna. Treba da sačuvaju kontakte ili da naprave dogovore sa susedima, rođacima, prijateljima – osobama od poverenja – u slučaju hitne potrebe. SOS telefon Vranje im stoji na raspolaganju za sve informacije, kao i za pomoć da razmotre i naprave sigurnosni plan  za njihove konkretne situacije i izmenjene okolnosti života tokom epidemije korona virusom.

Tekst je nastao u okviru projekta” Unapređenje standarda novinara iz opština Bujanovac, Preševo, Vranjska Banja, Vladičin Han, Surudlica, Medveđa i Trgovište kroz unapređenje izveštavanja o nasilju nad ženama” koji Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac realizuje uz finansijsku pomoc Ministarstva kulture i informisanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.