Projekat „ Podrška demokratizaciji u Preševu Bujanovcu i Medveđi“

BUJANOVAC, 15.jun 2017. –  Projekat „ Podrška demokratizaciji u Preševu Bujanovcu i Medveđi“, kojeg od aprila prošle godine  sprovodi  Centar za slobodne izbore i demokratiju (CESID) iz Beograda, u saradnji sa tri partnerske organizacije, biće okončan do kraja ovog meseca.

Ovo su saopštili  predstavnici CESID, Ivo Čolović i Emilija Brkić, tokom susreta sa novinarima u Bujanovcu.
Rezultati ovog istraživanja su publikovani u „Priručniku za učešće građana u donošenju odluka“, koji je namanjen najširoj javnosti odnosno građanima, političkim strankama, političarima, organizacijama civilog društva i medijima.
Obavljena istraživanja pokazuju da je  nivo participacije građana u procesima donošenja odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi niži od proseka građanskog učešća na nivou Srbije.
Pored istraživačkih nalaza, čitaoci  u pomenutoj brošuri mogu da se upoznaju i sa preporučenim merama za podizanje nivoa građanske participacije.
Lokalnoj samoupravi je, između ostalog, preporučeno uvođenje registra aktivnih  organizacija civilnog društva, kao i neophodnost postojanja koordinatora za rad sa nevladinim sektorom.
Projekat„ Podrška demokratizaciji u Preševu Bujanovcu i Medveđi“, CESID realizuje u saradnji sa „IHC“ iz Preševa, „CRC“ iz Bujanovca i UG „Gornja Jablanica“ iz Medveđe. Finansira ga Evropska unija u okviru EIDHR programa.

Izvor: Bujanovačke

Leave a Reply

Your email address will not be published.