Obrazovanje prioritetna oblast finansiranja za nacionalne manjine

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić predsedavala je danas devetoj sednici Saveta za nacionalne manjine na kojoj je usvojen predlog da prioritetna oblast finansiranja za 2020. godinu iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave bude obrazovanje, a za te namene obezbeđeno je 30.000.000 dinara.

Predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina izneli su u razgovoru sa premijerkom probleme sa kojima se njihovi sunarodnici suočavaju, a među najakutnijim je apostrofirano to što se kasni sa prevođenjem uxbenika na neke od jezika nacionalnih manjina.

Brnabić je ukazala na to da su u periodu od prethodne sednice sprovedene brojne aktivnosti i intenzivirana saradnja sa matičnim državama nacionalnih menjina u mnogim oblastima, ali da i dalje ima prostora za unapređenje položaja nacionalnih manjina.

Ona je, takođe, podvukla da je Srbija u vrhu zemalja, i to ne samo u Evropi, već i u svetu, po izuzetno visokim standardima koje je obezbedila za predstavnike svih nacionalnih manjina koji žive na njenoj teritoriji.

Zamenik predsednika Saveta i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izvestio je članove Saveta o onome što je urađeno u protekloj godini, a posebno o aktivnostima koje su se odnosile na primenu novih zakonskih rešenja.

Ministar je, između ostalog, izneo šta je preduzeto kako bi se obezbedilo izdavanje dvojezičnih izvoda sa svim podacima na jeziku i pismu nacionalnih manjina i upisu u matičnu knjigu rođenih, kao i na uspostavljanju Jedinstvenog upravnog mesta, uključujući i gradove i opštine gde pretežno žive predstavnici nacionalnih manjina.

Ružić je podvukao i da je u decembru prošle godine izrađen i predstavljen Katalog najčešćih albanskih imena i prezimena sa transkripcijom na srpski jezik i ćirilično pismo koje će doprineti upisu ličnih podataka građana iz albanske zajednice u službene evidencije koje vode organi javne uprave.

Govoreći o dodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, Ružić je rekao da su prošle godine na konkurs pristigle ukupno 372 prijave, a da su sredstva odobrena za realizaciju 91 programa i projekta koji doprinose prezentaciji i promociji kulturne baštine, dok su pripreme za raspisivanje konkursa za ovu godinu u toku.

Dokument na koji se odnosi:  Савет за националне мањине Владе Републике Србије

Leave a Reply

Your email address will not be published.