Javni poziv za dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom porodicama interno raselјenih lica sa prebivalištem / boravištem na teritoriji opštine Vladičin Han

Na osnovu člana 11. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba interno raselјenih lica koja imaju prebivalište / boravište na teritoriji opštine Vladičin Han (u dalјem tekstu: Pravilnik), Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom/male radove ili kupovinu osnovnog nameštaja/bele tehnike (u dalјem tekstu: Komisija), dana 19.11.2018. godine, raspisuje:

JAVNI POZIV

Za dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom porodicama interno raseljenih lica sa prebivalištem / boravištem na teritoriji opštine VLADIČIN HAN.

Više o pozivu možete pogledati OVDE


Leave a Reply

Your email address will not be published.