Fond za zaustavlјanje nasilјa nad decom

Fond za zaustavlјanje nasilјa nad decom podržava aktivnosti za postizanje vizije Globalnog partnerstva – sveta u kojem svako dete odrasta bez nasilјa.
Konkretno, Fond obezbeđuje finansijsku podršku programima i aktivnostima koje unapređuju cilј partnerstva u cilјu ubrzavanja delovanja u tri prioritetne oblasti:

  • Sprečavanje “on-line” nasilјa, sa posebnim fokusom na seksualnu eksploataciju.
  • Rešavanje nasilјa u svakodnevnom životu dece, sa početnim fokusom na investicije u zemlјama Pathfinder-a i subnacionalnim akterima za implementaciju programa zasnovanog na dokazima.
  • Rešavanje prevencije nasilјa nad decom koja se suočavaju sa sukobima i krizom.

Aplikacije se mogu podneti od 17. jula do 30. septembra 2017. godine na fund.end-violence.org. Pogledajte poziv za podnošenje predloga ispod. Posjetite portal aplikacija za više informacija o Fondu uklјučujući i način podnošenja predloga grantova.

Aplikacije se mogu podneti od 17. jula do 30. septembra 2017. godine na fund.end-violence.org. Pogledajte poziv za podnošenje predloga ovde. Posetite portal za više informacija o Fondu uklјučujući i način podnošenja predloga grantova.

Leave a Reply

Your email address will not be published.