European Programme for Employment and Social Innovation (2014-2020) – PROGRESS Axis Incubators (business support organisations) for inclusive and social entrepreneurship

Ovaj poziv za podnošenje predloga objavljen je u skladu sa Uredbom (EU) br. 1296/2013 o Evropskoj uniji Parlamenta i Saveta od 11. decembra 2013. o programu Evropske unije za Zapošljavanje i socijalne inovacije i izmeni Odluke br. 283/2010 / EU uspostavljanje evropskog mikrofinansijskog fonda Progress za zapošljavanje i socijalnu pomoć i inkluziju. Komisija je 30. septembra usvojila godišnji program rada C (2019.) 7630 Oktobar 2019. Ovaj poziv za podnošenje predloga finansira se u okviru Evropskog programa za zapošljavanje i Društvene inovacije koja je instrument finansiranja na evropskom nivou i kojim direktno upravlja Evropska komisija da bi doprinela sprovođenju strategije Evropa 2020, pružanjem finansijske podrške za ciljeve Unije u smislu promovisanja visokog nivoa kvaliteta i održivog zapošljavanja, garantujući adekvatnu i pristojnu socijalnu zaštitu, kao i borba protiv socijalne isključenosti i siromaštva i poboljšanje uslova rada .

Više o konkursu i konkusnoj dokumentaciji možete pogledati OVDE

Leave a Reply

Your email address will not be published.